En voldsom omvej I

Solrød Kommunes projektforslag En Voldsom Omvej blev i forbindelse med Realdania og Lokale- & Anlægsfondens projektkonkurrence EN GOD OMVEJ udvalgt til realisering.

Projektets vision er at udvikle et rekreativt område og en aktivitetsrute med nyskabende bevægelsesmuligheder på en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen. Projektet tager udgangspunkt i voldens kvaliteter og iboende potentialer som for eksempel dens stigning, bugtede form og nicherne. Aktivitetsvolden kobles direkte sammen med eksisterende gang-, cykel- og løbestier.

Her finder du område 1 og 2