En voldsom omvej III

EN GOD OMVEJ er udviklet af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med KL og Sund By Netværk.
Sceneskrænten, som området hedder, byder via en række plateauer på alternative muligheder for at komme op på volden. Plateauerne kan også fungere som opholds- og tilskuerfaciliteter til scenen. Sceneskrænten er etableret på støjvolden ved de store træer for enden af stiforbindelsen til Tjørnehegnet

Her finder du område 1 og 2