Haraldsgade kvarteret

I Haraldsgade-kvarteret på ydre Nørrebro i København finder vi et tætbebygget område med både boliger, erhverv og institutioner. Hidtil har der ikke været mange rekreative områder, legepladser og sportsfaciliteter. Men det har Center for Idræt og Arkitektur lavet om på nu. Og Uno Koncept er med i processen.

Centeret forsker i, hvordan fysiske miljøer kan være med til at fremme spontan aktivitet. Takket være fondsmidler har det været muligt at gøre et forskningsprojekt til realitet, og det omfatter indretning af tre lege- og aktivitetsområder i kvarteret. Der er lagt vægt på, at faciliteterne har appel til alle beboergrupper, og at de kan udføres billigt.