Sand som faldunderlag

Den klassiske løsning, når man vil sikre sig mod faldskader hos børn og unge. Fald sand er sandsynligvis det mest brugte underlag overhovedet på landets legepladser. Det er også det billigst at anskaffe, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at det også er den billigste løsning i det lange løb. For sand kræver meget vedligeholdelse. Underlaget skal have en vis tykkelse i faldområdet, og da sand er mere "flygtigt" end faste underlag, skal der jævnligt efterfyldes for at opnå den påkrævede beskyttelse.