Fysisk udvikling og sundhed

Udvikling og motorik

Fysisk aktivitet hos børn er af afgørende betydning for hjernens udvikling. Det er sundt at blive beskidt, at mærke verden og blive klogere. UNO satser på at skabe rammer, der tilgodeser disse behov. Gennem legen opnår børn de nødvendige færdigheder både for den følelsesmæssige og motoriske udvikling. Det er sanseindtrykkene, som gør legen sjov. Jo mere barnet prøver, des mere stimuleres sanserne og dermed barnets udvikling.

Sundhed

Når børn leger, træner de kroppen fysisk, øver sproget og lærer at klare sig socialt. Leg og bevægelse træner børn i at være sammen med andre og giver dem en begyndende forståelse for regler og aftaler. Derudover giver den fysiske udfoldelse dem et godt grundlag for et aktivt voksenliv.

Pædagogik

Pædagogik er et meget betydningsfuldt ideologi i udvikling af vores legeredskaber, samt indretning af vores legepladser. Legepladsen skal indrettes så børnene har optimale betingelser for udvikling af motorik, sanser, fantasi, kreativitet, læring og fysisk sundhed.

Mangfoldighed

Det er vigtigt at legepladserne indrettes, så der er rum til alle typer børn, ligesom det er vigtigt at legepladsen indeholder udfordringer til alle aldersgrupper og små hyggekroge til rollelege mm. Alt dette kan UNO hjælpe med. Det er vigtigt, at vi støtter børnenes evne til at udvikle egne færdigheder og sikrer barnets udvikling, ligesom vi skal skabe rum for læring og fysiske udfordringer.

 

Se vores referencer her