Legepladsens grundsten

Mangfoldighed

Legepladserne skal indeholde mange typer rum. der skal være store åbne rum hvor der er plads til bevægelse og voldsomhed, men også mindre intime rum, hvor små grupper uforstyrret kan lege rolle- og fantasilege. Der skal være rum hvor man kan gemme sig og være afskærmet og privat.

Foranderlighed

Det er vigtigt at legepladsen appellerer til børnenes naturlige lyst til at undersøge mulighederne med alle sanser. Sanserne aktiveres i høj grad af forskellighed. Legepladser skal derfor tilgodese alle sanserne og rumme kontrastfulde oplevelser såsom lys/skygge, vådt/ tørt, hårdt/blødt m.m.

Bevægelse

Legepladsen skal derfor indeholde fysiske muligheder og udfordringer så børnene kan bruge deres fantasi og krop. Der skal være muligheder for at kravle, klatre, kaste, rulle, svinge, slå, gribe, fange, springe, danse, og falde. Dvs. alle de naturlige bevægelser hvor børn understøtter deres egen sansemotoriske udvikling.

Leg/Læring

Legepladser skal rumme varierede læringsmiljøer. Uderummet skal inspirere til læring gennem leg og aktiviteter. Legeredskaberne tænkes som elementer til understøttelse af børnenes læringsprocesser – om end den er fysisk, social eller personlig.

Se vores referencer her