Kvalitetssikring

Sikkerhedsstandarderne anfører, at brugsholdbarheden på et legeredskab skal demonstreres gennem beregninger, fysisk afprøvning eller en kombination af begge metoder. Unos leverandører tester alle sine produkter ved hjælp af udregninger fra styrke- og belastningstest. Hvert enkelt produkt skal bestå disse test. Den statiske belastning bliver målt i overensstemmelse med standarderne på alle legeredskaber foruden målingen af den dynamiske belastning forårsaget af brugerens bevægelser.

Under testopgaverne er de forskellige strukturelle dele af legeudstyret belæsset med betonvægte. Den anvendte testprocedures sikkerhedsfaktor er to (2), det vil sige, at legeudstyret er belæsset med vægtstykker, der fordobler den maksimal servicebelastnings vægt. Mange punkter på legeudstyret kan klare en vægt svarende til to eller flere biler. Legepladsredskaber af høj kvalitet skal år efter år kunne modstå en række vejr- og brugsrelaterede forhold. Produktet skal være egnet til sit formål hele dets levetid. Legepladsudstyr bliver udsat for ekstraordinære belastninger udover det, der sker ved normal anvendelse. Eksempler herpå er UV-bestråling, det bymæssige klima, hærværk og temperaturvariationer. UNO sigter mod at komme disse ting i forkøbet ved intern testning og eftersyn.

I princippet tester UNO hver ny komponent og nyt element. Testningens omfang afhænger af produktet, de relevante standarder og det miljø, hvori produktet eventuelt vil blive anvendt. Testningens mål er at sikre, at hvert produkt stemmer overens med de standardkrav, som er i kraft på fabrikationstidspunkt, og at de indfrier kundens krav — år efter år.